Naujienos

There are no translations available.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRANEŠIMAI

 


2021.02.05

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ:

UAB „VEVP“ vėjo elektrinių parkas Telšių r. sav., Degaičių sen., Birikų k., Gintaučių k., Degaičių k., Medinių k., Jonaičių k.


1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „VEVP“, įmonės kodas 302325725, adresas Mokslininkų g. 6A, 08412 Vilnius, tel. 8 655 12801, el. p. Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

2. Ataskaitos rengėjas: UAB „ARCHSTUDIJA“, įmonės kodas 300056347, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. 8 680 52539, el. p. Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: UAB „VEVP“ vėjo elektrinių parkas Telšių r. sav., Degaičių sen., Birikų k., Gintaučių k., Degaičių k., Medinių k., Jonaičių k.

4. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama iki 11 vėjo elektrinių parko statyba ir eksploatacija. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojamos sanitarinės apsaugos zonos.

5. Viešai Ataskaita eksponuojama: Ataskaitos rengėjo UAB „ARCHSTUDIJA“ patalpose, Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius, darbo dienomis nuo 2021 m. vasario 8 d. iki vasario 23 d., 9:00-18:00 val. Taip pat Ataskaita ir jos priedai viešinami čia: PVSV ataskaita2 priedas3 priedas, 6 priedas, 7 priedas, 8 priedas, 9 priedas. 1, 4 ir 5 priedai neviešinami dėl duomenų apsaugos ir/ar konfidencialios informacijos.

6. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2021 m. vasario 23 d. 17:00 val. nuotoliniu transliacijos būdu, paspaudus šią nuorodą: https://zoom.us/j/92238616101. Kilus klausimams dėl prisijungimo prie transliacijos prašome skambinti tel. 8 680 52539.

7. Pasiūlymus iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo Ataskaitos klausimais teikti raštu: Ataskaitos rengėjui UAB „ARCHSTUDIJA“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, arba el. p. Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

8. Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas, J. Biliūno g. 3, Telšiai, tel. (8 444) 47 276, el. p. Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript


2021.02.23

Susirinkimo protokolas

 


2021.01.29

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ:

UAB „Degaičių vėjas“ vėjo elektrinių parkas Telšių r. sav., Degaičių sen., Duobgirės k., Norvydų k.,  Pielių k., Pasvaigės k., Kumpikų k.


1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Degaičių vėjas“, įmonės kodas 302627321, adresas Mokslininkų g. 6A, 08412 Vilnius, tel. 8 655 12801, el. p. Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

2. Ataskaitos rengėjas: UAB „ARCHSTUDIJA“, įmonės kodas 300056347, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. 8 680 52539, el. p. Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: UAB „Degaičių vėjas“ vėjo elektrinių parkas Telšių r. sav., Degaičių sen., Duobgirės k., Norvydų k.,  Pielių k., Pasvaigės k., Kumpikų k.

4. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama iki 11 vėjo elektrinių parko statyba ir eksploatacija. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojamos sanitarinės apsaugos zonos.

5. Viešai Ataskaita eksponuojama: Ataskaitos rengėjo UAB „ARCHSTUDIJA“ patalpose, Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius, darbo dienomis nuo 2021 m. vasario 3 d. iki vasario 18 d., 9:00-18:00 val. Taip pat Ataskaita ir jos priedai viešinami čia: PVSV ataskaita, 2 priedas, 3 priedas, 6 priedas, 7 priedas, 8 priedas, 9 priedas. 1, 4 ir 5 priedai neviešinami dėl duomenų apsaugos ir/ar konfidencialios informacijos.

6. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2021 m. vasario 18 d. 17:00 val. nuotoliniu transliacijos būdu, paspaudus šią nuorodą: https://zoom.us/j/97217899162. Kilus klausimams dėl prisijungimo prie transliacijos prašome skambinti tel. 8 680 52539.

7. Pasiūlymus iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo Ataskaitos klausimais teikti raštu: Ataskaitos rengėjui UAB „ARCHSTUDIJA“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, arba el. p. Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

8. Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas, J. Biliūno g. 3, Telšiai, tel. (8 444) 47 276, el. p. Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

2021.02.19

Susirinkimo protokolas

 


2020.10.14

Vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatavimas Kelmės r. sav., Tytuvėnų apylinkių sen. – POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA (įvertinus visuomenės pasiūlymus)

Su pataisyta ataskaita susipažinti galite čia:

PAV ataskaita

1 priedas. PAV programa ir jos derinimas

2 priedas. Rengėjų kvalifikaciniai dokumentai

5 priedas. BĮ priedas

6 priedas. Jėgainių duomenys (lietuvių kalba)

7 priedas. Triukšmo sklaidos žemėlapiai

7 priedas. Triukšmo sklaidos žemėlapiai (pavyzdinis vertimas lietuvių kalba)

8 priedas. Šešėliavimo žemėlapiai

8 priedas. Šešėliavimo žemėlapiai (pavyzdinis vertimas lietuvių kalba)

9 priedas. Kadastro žemėlapiai ir rekomenduojamos SAZ ribos

10 priedas. Vizualinis vertinimas (1 dalis)

10 priedas. Vizualinis vertinimas (2 dalis)2020.08.12

Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos – Vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatavimas Kelmės r. sav., Tytuvėnų apylinkių sen. – POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Skelbimas

Viešinimo laikotarpiu su ataskaita susipažinti galite čia:

PAV ataskaita (neaktualu)

6 priedas. Jėgainių duomenys (neaktualu)

7 priedas. Triukšmo sklaidos žemėlapiai (neaktualu)

8 priedas. Šešėliavimo žemėlapiai (neaktualu)

9 priedas. Kadastro žemėlapiai ir rekomenduojamos SAZ ribos (neaktualu)


2020.09.21

Susirinkimo protokolas2020.07.28

PRANEŠIMAS

apie parengtą UAB „Kelmės vėjo energija“ vėjo elektrinių parko įrengimo Kelmės r. sav. Liolių seniūnijoje poveikio aplinkai vertinimo programą


Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

UAB „Kelmės vėjo energija“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. (8 5) 210 1297, el. p. Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Planuojamos ūkinės veiklos PAV programos rengėjas:

UAB „ARCHSTUDIJA“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. (8 5) 210 1297, el. p. Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, A. Stulginskio g. 5-43, LT-01115 Vilnius, tel. +370 687 97 311, el. p.  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Planuojama ūkinė veikla:

UAB „Kelmės vėjo energija“ vėjo elektrinių parko įrengimas Kelmės r. sav. Liolių seniūnijoje

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

24-iuose žemės sklypuose Kelmės r. sav., Liolių sen., Babiniškės k., Šaupelkio k., Bulkų k., Aukštpamedžių k., Tarvainių k., Patarvainio k., Nirplių k. Ožkeliškės k., Laugalio k., Bazviečių k., Baldegių k., Padratvinio k., Einikių k., Paberžių k., Girinaičių k., Žilaičių k.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Šiaulių departamentas, Kelmės rajono savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius, Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktinoje vietoje:

Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62008, faks. 8 706 62000, el. p.  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa susipažinti galima čia (neaktualu)

Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas:

10 darbo dienų po paskelbimo, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos.

Pasiūlymus dėl PAV programos galima teikti:

PAV dokumentų rengėjui – UAB „ARCHSTUDIJA“, el. p. Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript su kopija atsakingai institucijai.

 


2020.02.21

UAB „Atsinaujinantieji ištekliai“ 2-jų vėjo elektrinių Jonavos r. sav., Kulvos sen., Vanagiškių k. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

Skelbimas (neaktualu)

Viešinimo laikotarpiu su ataskaita susipažinti galite čia (neaktualu).

 

2020.03.12

Susirinkimo protokolas (neaktualu)

 


2019.05.20

UAB „Geotyrimų centras“ 20 MW bendros galios vėjo elektrinių parko Jonavos r. sav., Žeimių sen., Martyniškio k., Palankesių k., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

Skelbimas (neaktualu)

Viešinimo laikotarpiu su ataskaita susipažinti galite čia (neaktualu).

 

2019.06.06

Susirinkimo protokolas (neaktualu)

  
photo
February - 2021
MoTuWeTh FrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

New Energy Group

Hey.lt skaitliukas