Naujienos

There are no translations available.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRANEŠIMAI

2023.10.19

PRANEŠIMAS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

UAB Šviečia saulė – planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 21 ir 10 punktais, skelbia pranešimą apie UAB Šviečia saulė planuojamo vėjo elektrinių parko Raseinių r. sav., Betygalos, Pagojukų, Šiluvos sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

 

Su pranešimu galite susipažinti čia (aktyvi nuoroda)


2023.09.13

PRANEŠIMAS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

UAB „Tauragės vėjas“ – planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 21 ir 10 punktais, skelbia pranešimą apie UAB „Tauragės vėjas“ planuojamo vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Tauragės r. sav. poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

 

Su pranešimu galite susipažinti čia (aktyvi nuoroda)


2022.09.20

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ĮRENGIMAS TELŠIŲ R. SAV. NEVARĖNŲ SENIŪNIJOJE – POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:

UAB „Telšių vėjo jėgainės“, Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius, tel. 8 655 12801, el. p.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjai:

VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, Liutauras Stoškus, A. Stulginskio 5-43, Vilnius, http://www.dvcentras.lt/, tel. 8 687 97311, el. p.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

UAB „ARCHSTUDIJA“, Ramunė Poliakovienė, Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius, http://www.archstudija.lt/lt, tel. 8 5 210 1297, el. p.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Vėjo elektrinių parko įrengimas Telšių r. sav., Nevarėnų seniūnijoje

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Kantenių k., Mitkaičių k., Dadotkų k., Trimėsėdžio k., Petraičių k., Tučių k., Niurkių k., Virmėnų k. teritorija.

5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus:

Telšių rajono savivaldybės administracija, Žemaitės g. 14, Telšiai,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas, J. Biliūno g. 3, Telšiai,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;

Kultūros  paveldo  departamento  prie  Kultūros  ministerijos  Telšių-Tauragės teritorinis  skyrius, Gėlių g. 1, Telšiai,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Basanavičiaus g. 89, Šiauliai,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

PAV ataskaitą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62 008, el. p.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

6. Interneto svetainės adresas, kurioje skelbiama aktuali elektroninė PAV ataskaitos versija:

(neaktualu)

7. Taip pat, susipažinti su viešinama PAV ataskaita galima nuo 2022-09-21 iki 2022-10-20 imtinai:

Rengėjo buveinėje adresu Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius, tel. 8 680 52539, darbo dienomis I-V 09:00-18:00.

Telšių rajono savivaldybės administracijos Nevarėnų seniūnijos patalpose adresu Liepų g. 16, Nevarėnai, Telšių r. sav., tel. 8 665 57950, I-IV 08:00-12:00 ir 12:45-17:00, V 08:00-12:00 ir 12:45-15:45.

8. Pasiūlymų teikimas:

Iki 2022-10-20 įvyksiančio viešo susirinkimo pasiūlymus galima teikti raštu adresu UAB „ARCHSTUDIJA“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, arba el. paštu  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Agentūrai informacijai).

9. Viešas susirinkimas ir visuomenės susipažinimas su PAV ataskaita įvyks:

2022-10-20 17:00 Telšių rajono savivaldybės administracijos Nevarėnų seniūnijos patalpose adresu Liepų g. 16, Nevarėnai, Telšių r. sav., ir internetinės vaizdo transliacijos būdu, paspaudus šią nuorodą: https://us06web.zoom.us/j/87196220078. Kilus klausimams dėl prisijungimo prie transliacijos prašome skambinti tel. 8 680 52539.


Įvykusio susirinkimo protokolas (neaktualu)


2022.09.06

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ĮRENGIMAS TELŠIŲ R. SAV. NEVARĖNŲ SENIŪNIJOJE – POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:

UAB „Telšių vėjo energija“, Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius, tel. 8 655 12801, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjai:

VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, Liutauras Stoškus, A. Stulginskio 5-43, Vilnius, http://www.dvcentras.lt/, tel. 8 687 97311, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

UAB „ARCHSTUDIJA“, Ramunė Poliakovienė, Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius, http://www.archstudija.lt/lt, tel. 8 5 210 1297, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Vėjo elektrinių parko įrengimas Telšių r. sav., Nevarėnų seniūnijoje

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Tučių k., Juozapavo k., Mitkaičių k., Nerimdaičių, Virmėnų k. teritorija.

5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus:

Telšių rajono savivaldybės administracija, Žemaitės g. 14, Telšiai, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas, J. Biliūno g. 3, Telšiai, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;

Kultūros  paveldo  departamento  prie  Kultūros  ministerijos  Telšių-Tauragės teritorinis  skyrius, Gėlių g. 1, Telšiai, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Basanavičiaus g. 89, Šiauliai, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

PAV ataskaitą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62 008, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

6. Interneto svetainės adresas, kurioje skelbiama aktuali elektroninė PAV ataskaitos versija:

(neaktualu)

7. Taip pat, susipažinti su viešinama PAV ataskaita galima nuo 2022-09-12 iki 2022-10-11 imtinai:

Rengėjo buveinėje adresu Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius, tel. 8 680 52539, darbo dienomis I-V 09:00-18:00.

Telšių rajono savivaldybės administracijos Nevarėnų seniūnijos patalpose adresu Liepų g. 16, Nevarėnai, Telšių r. sav., tel. 8 665 57950, I-IV 08:00-12:00 ir 12:45-17:00, V 08:00-12:00 ir 12:45-15:45.

8. Pasiūlymų teikimas:

Iki 2022-10-11 įvyksiančio viešo susirinkimo pasiūlymus galima teikti raštu adresu UAB „ARCHSTUDIJA“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, arba el. paštu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Agentūrai informacijai).

9. Viešas susirinkimas ir visuomenės susipažinimas su PAV ataskaita įvyks:

2022-10-11 17:00 Telšių rajono savivaldybės administracijos Nevarėnų seniūnijos patalpose adresu Liepų g. 16, Nevarėnai, Telšių r. sav., ir internetinės vaizdo transliacijos būdu, paspaudus šią nuorodą: https://us06web.zoom.us/j/84792980410. Kilus klausimams dėl prisijungimo prie transliacijos prašome skambinti tel. 8 680 52539.


Įvykusio susirinkimo protokolas (neaktualu)


2022.07.19

PRANEŠIMAS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

UAB „Telšių vėjo energija“ – planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), vadovaudamasis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 731 ir 67.2 punktais, skelbia pranešimą apie UAB „Telšių vėjo energija“ planuojamo vėjo elektrinių parko Telšių r. sav., Nevarėnų sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

Su pranešimu galite susipažinti čia (aktyvi nuoroda) (neaktualu)


2022.05.24

PRANEŠIMAS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

UAB „Telšių vėjo jėgainės“ – planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), vadovaudamasis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 731 ir 67.2 punktais, skelbia pranešimą apie UAB „Telšių vėjo jėgainės“ planuojamo vėjo elektrinių parko Telšių r. sav., Nevarėnų sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

Su pranešimu galite susipažinti čia (aktyvi nuoroda) (neaktualu)


2022.05.18

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ĮRENGIMAS TELŠIŲ R. SAV. TRYŠKIŲ SENIŪNIJOJE – POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:

UAB „Balteva“, Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius, tel. 8 655 12801, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjai:

VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, Liutauras Stoškus, A. Stulginskio 5-43, Vilnius, http://www.dvcentras.lt/, tel. 8 687 97311, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

UAB „ARCHSTUDIJA“, Ramunė Poliakovienė, Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius, http://www.archstudija.lt/lt, tel. 8 5 210 1297, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Vėjo elektrinių parko įrengimas Telšių r. sav., Tryškių seniūnijoje

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Telšių r. sav., Tryškių sen., Maldenių k., Laumių k., Užsienių k., Leilėnų k., Sukančių k. teritorija.

5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus:

Telšių rajono savivaldybės administracija, Žemaitės g. 14, Telšiai, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas, J. Biliūno g. 3, Telšiai, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;

Kultūros  paveldo  departamento  prie  Kultūros  ministerijos  Telšių-Tauragės teritorinis  skyrius, Gėlių g. 1, Telšiai, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Basanavičiaus g. 89, Šiauliai, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

PAV ataskaitą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62 008, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

6. Interneto svetainės adresas, kurioje skelbiama aktuali elektroninė PAV ataskaitos versija:

(neaktualu)

7. Taip pat, susipažinti su viešinama PAV ataskaita galima nuo 2022-05-23 iki 2022-06-21 imtinai:

Rengėjo buveinėje adresu Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius, tel. 8 680 52539, darbo dienomis I-V 09:00-18:00.

Telšių rajono savivaldybės administracijos Tryškių seniūnijos patalpose adresu Stoties g. 1, Tryškiai, Telšių r. sav., tel. 8 444 79333, darbo dienomis I-IV 08:00-12:00 ir 12:45-17:00, V 08:00-12:00 ir 12:45-15:45.

8. Pasiūlymų teikimas:

Iki 2022-06-21 įvyksiančio viešo susirinkimo pasiūlymus galima teikti raštu adresu UAB „ARCHSTUDIJA“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, arba el. paštu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Agentūrai informacijai).

9. Viešas susirinkimas ir visuomenės susipažinimas su PAV ataskaita įvyks:

2022-06-21 17:00 Telšių rajono savivaldybės administracijos Tryškių seniūnijos patalpose adresu Stoties g. 1, Tryškiai, Telšių r. sav.


Įvykusio susirinkimo protokolas (neaktualu)


2021.12.16

PRANEŠIMAS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

UAB „Balteva“ – planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), vadovaudamasis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 731 ir 67.2 punktais, skelbia pranešimą apie UAB „Balteva“ planuojamo vėjo elektrinių parko Telšių r. sav., Tryškių sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

Su pranešimu galite susipažinti čia (aktyvi nuoroda) (neaktualu)

UAB „Balteva“ – planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), vadovaudamasis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 731 ir 67.2 punktais, skelbia pranešimą apie UAB „Balteva“ planuojamo vėjo elektrinių parko Telšių r. sav., Tryškių sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.UAB „Balteva“ – planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), vadovaudamasis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 731 ir 67.2 punktais, skelbia pranešimą apie UAB „Balteva“ planuojamo vėjo elektrinių parko Telšių r. sav., Tryškių sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.
 
photo
November - 2023
MoTuWeTh FrSaSu
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

New Energy Group

Hey.lt skaitliukas