Naujienos

There are no translations available.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRANEŠIMAI


 

2021.03.16

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ:

UAB „Žvirgždaičių energija“ vėjo elektrinių parkas Šakių r. sav., Žvirgždaičių sen., Kudirkos Naumiesčio k., Rudžių k., Šaukščių k., Ašmoniškių k.

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Žvirgždaičių energija“, įmonės kodas 302444640, adresas Ateities g. 7-25, Vilnius, tel. 8 657 88187, el. p.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. Ataskaitos rengėjas: UAB „ARCHSTUDIJA“, įmonės kodas 300056347, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. 8 657 88187, el. p.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: UAB „Žvirgždaičių energija“ vėjo elektrinių parkas Šakių r. sav., Žvirgždaičių sen., Kudirkos Naumiesčio k., Rudžių k., Šaukščių k., Ašmoniškių k.

4. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama iki 6 vėjo elektrinių parko statyba ir eksploatacija elektros gamybai ir perdavimui.

5. Viešai Ataskaita eksponuojama: Ataskaitos rengėjo UAB „ARCHSTUDIJA“ patalpose, Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius, darbo dienomis nuo 2021 m. kovo 17 d. iki balandžio 1 d., 9:00-18:00 val. Tel. Nr. pasiteiravimui 8 657 88187. Taip pat parengta Ataskaita ir jos priedai viešinami čia: PVSV ataskaita, 2 priedas, 3 priedas, 6 priedas, 7 priedas, 8 priedas. 1, 4 ir 5 priedai neviešinami dėl duomenų apsaugos ir/ar konfidencialios informacijos.

6. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu 2021 m. balandžio 1 d. 17:00 val., paspaudus šią nuorodą: https://zoom.us/j/94773189858. Kilus klausimams dėl prisijungimo prie transliacijos prašome skambinti tel. 8 657 88187.

7. Pasiūlymus iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo Ataskaitos klausimais teikti raštu: Ataskaitos rengėjui UAB „ARCHSTUDIJA“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, arba el. p.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

8. Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, 68176 Marijampolė, el. p.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

2021.04.02

Susirinkimo protokolas

 


2021.02.05

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ:

UAB „VEVP“ vėjo elektrinių parkas Telšių r. sav., Degaičių sen., Birikų k., Gintaučių k., Degaičių k., Medinių k., Jonaičių k.


1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „VEVP“, įmonės kodas 302325725, adresas Mokslininkų g. 6A, 08412 Vilnius, tel. 8 655 12801, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. Ataskaitos rengėjas: UAB „ARCHSTUDIJA“, įmonės kodas 300056347, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. 8 680 52539, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: UAB „VEVP“ vėjo elektrinių parkas Telšių r. sav., Degaičių sen., Birikų k., Gintaučių k., Degaičių k., Medinių k., Jonaičių k.

4. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama iki 11 vėjo elektrinių parko statyba ir eksploatacija. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojamos sanitarinės apsaugos zonos.

5. Viešai Ataskaita eksponuojama: Ataskaitos rengėjo UAB „ARCHSTUDIJA“ patalpose, Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius, darbo dienomis nuo 2021 m. vasario 8 d. iki vasario 23 d., 9:00-18:00 val. Taip pat Ataskaita ir jos priedai viešinami čia: PVSV ataskaita2 priedas3 priedas, 6 priedas, 7 priedas, 8 priedas, 9 priedas. 1, 4 ir 5 priedai neviešinami dėl duomenų apsaugos ir/ar konfidencialios informacijos.

6. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2021 m. vasario 23 d. 17:00 val. nuotoliniu transliacijos būdu, paspaudus šią nuorodą: https://zoom.us/j/92238616101. Kilus klausimams dėl prisijungimo prie transliacijos prašome skambinti tel. 8 680 52539.

7. Pasiūlymus iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo Ataskaitos klausimais teikti raštu: Ataskaitos rengėjui UAB „ARCHSTUDIJA“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, arba el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

8. Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas, J. Biliūno g. 3, Telšiai, tel. (8 444) 47 276, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


2021.02.23

Susirinkimo protokolas

 


2021.01.29

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ:

UAB „Degaičių vėjas“ vėjo elektrinių parkas Telšių r. sav., Degaičių sen., Duobgirės k., Norvydų k.,  Pielių k., Pasvaigės k., Kumpikų k.


1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Degaičių vėjas“, įmonės kodas 302627321, adresas Mokslininkų g. 6A, 08412 Vilnius, tel. 8 655 12801, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. Ataskaitos rengėjas: UAB „ARCHSTUDIJA“, įmonės kodas 300056347, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. 8 680 52539, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: UAB „Degaičių vėjas“ vėjo elektrinių parkas Telšių r. sav., Degaičių sen., Duobgirės k., Norvydų k.,  Pielių k., Pasvaigės k., Kumpikų k.

4. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama iki 11 vėjo elektrinių parko statyba ir eksploatacija. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojamos sanitarinės apsaugos zonos.

5. Viešai Ataskaita eksponuojama: Ataskaitos rengėjo UAB „ARCHSTUDIJA“ patalpose, Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius, darbo dienomis nuo 2021 m. vasario 3 d. iki vasario 18 d., 9:00-18:00 val. Taip pat Ataskaita ir jos priedai viešinami čia: PVSV ataskaita, 2 priedas, 3 priedas, 6 priedas, 7 priedas, 8 priedas, 9 priedas. 1, 4 ir 5 priedai neviešinami dėl duomenų apsaugos ir/ar konfidencialios informacijos.

6. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2021 m. vasario 18 d. 17:00 val. nuotoliniu transliacijos būdu, paspaudus šią nuorodą: https://zoom.us/j/97217899162. Kilus klausimams dėl prisijungimo prie transliacijos prašome skambinti tel. 8 680 52539.

7. Pasiūlymus iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo Ataskaitos klausimais teikti raštu: Ataskaitos rengėjui UAB „ARCHSTUDIJA“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, arba el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

8. Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas, J. Biliūno g. 3, Telšiai, tel. (8 444) 47 276, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

2021.02.19

Susirinkimo protokolas

 


2020.10.14

Vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatavimas Kelmės r. sav., Tytuvėnų apylinkių sen. – POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA (įvertinus visuomenės pasiūlymus)

Su pataisyta ataskaita susipažinti galite čia:

PAV ataskaita (4.1 versija) - atnaujinta 2021.04.21

1 priedas. PAV programa ir jos derinimas

2 priedas. Rengėjų kvalifikaciniai dokumentai - atnaujinta 2021.03.30

5 priedas. BĮ priedas

6 priedas. Jėgainių duomenys (lietuvių kalba) - atnaujinta 2021.03.30

7 priedas. Triukšmo sklaidos žemėlapiai - atnaujinta 2021.04.21

7 priedas. Triukšmo sklaidos žemėlapiai (pavyzdinis vertimas lietuvių kalba)

8 priedas. Šešėliavimo žemėlapiai - atnaujinta 2021.04.21

8 priedas. Šešėliavimo žemėlapiai (pavyzdinis vertimas lietuvių kalba)

9 priedas. Kadastro žemėlapiai ir rekomenduojamos SAZ ribos - atnaujinta 2021.04.21

10 priedas. Vizualinis vertinimas (1 dalis)

10 priedas. Vizualinis vertinimas (2 dalis)2020.08.12

Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos – Vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatavimas Kelmės r. sav., Tytuvėnų apylinkių sen. – POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Skelbimas

Viešinimo laikotarpiu su ataskaita susipažinti galite čia:

PAV ataskaita (neaktualu)

6 priedas. Jėgainių duomenys (neaktualu)

7 priedas. Triukšmo sklaidos žemėlapiai (neaktualu)

8 priedas. Šešėliavimo žemėlapiai (neaktualu)

9 priedas. Kadastro žemėlapiai ir rekomenduojamos SAZ ribos (neaktualu)


2020.09.21

Susirinkimo protokolas2020.07.28

PRANEŠIMAS

apie parengtą UAB „Kelmės vėjo energija“ vėjo elektrinių parko įrengimo Kelmės r. sav. Liolių seniūnijoje poveikio aplinkai vertinimo programą


Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

UAB „Kelmės vėjo energija“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. (8 5) 210 1297, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Planuojamos ūkinės veiklos PAV programos rengėjas:

UAB „ARCHSTUDIJA“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. (8 5) 210 1297, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, A. Stulginskio g. 5-43, LT-01115 Vilnius, tel. +370 687 97 311, el. p.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Planuojama ūkinė veikla:

UAB „Kelmės vėjo energija“ vėjo elektrinių parko įrengimas Kelmės r. sav. Liolių seniūnijoje

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

24-iuose žemės sklypuose Kelmės r. sav., Liolių sen., Babiniškės k., Šaupelkio k., Bulkų k., Aukštpamedžių k., Tarvainių k., Patarvainio k., Nirplių k. Ožkeliškės k., Laugalio k., Bazviečių k., Baldegių k., Padratvinio k., Einikių k., Paberžių k., Girinaičių k., Žilaičių k.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Šiaulių departamentas, Kelmės rajono savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius, Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktinoje vietoje:

Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62008, faks. 8 706 62000, el. p.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa susipažinti galima čia (neaktualu)

Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas:

10 darbo dienų po paskelbimo, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos.

Pasiūlymus dėl PAV programos galima teikti:

PAV dokumentų rengėjui – UAB „ARCHSTUDIJA“, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it su kopija atsakingai institucijai.

 


2020.02.21

UAB „Atsinaujinantieji ištekliai“ 2-jų vėjo elektrinių Jonavos r. sav., Kulvos sen., Vanagiškių k. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

Skelbimas (neaktualu)

Viešinimo laikotarpiu su ataskaita susipažinti galite čia (neaktualu).

 

2020.03.12

Susirinkimo protokolas (neaktualu)

 


2019.05.20

UAB „Geotyrimų centras“ 20 MW bendros galios vėjo elektrinių parko Jonavos r. sav., Žeimių sen., Martyniškio k., Palankesių k., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

Skelbimas (neaktualu)

Viešinimo laikotarpiu su ataskaita susipažinti galite čia (neaktualu).

 

2019.06.06

Susirinkimo protokolas (neaktualu)

  
photo
May - 2021
MoTuWeTh FrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

New Energy Group

Hey.lt skaitliukas